Julehilsen fra Støttekredsen

Julehilsen fra Støttekredsen

Kære Støttekredsmedlem

Det er ikke nogen hemmelighed, at 2020 har været et håbløst år for vores forening på grund af Covid-19.

Den 13. marts 2020 gik hele Danmark i sort og lukkede ned. Det betød også, at de arrangementer, vi havde planlagt at afvikle resten af foråret og forsommeren, måtte aflyses.

Selv om der i en periode igen blev lukket op for gennemførelsen af kulturelle arrangementer i et begrænset omfang, måtte vi i bestyrelsen desværre træffe den beslutning helt at indstille arrangementer i resten af 2020.

Dette var dels begrundet i, at Nordjyllands Idrætshøjskole for at beskytte skolens elever og muligheden for at fortsætte højskoledriften traf den forståelige beslutning ikke at lade større forsamlinger udefra komme på skolen. Dels var beslutningen begrundet i, at det ville være overordentligt vanskelligt for Støttekredsen at få økonomi i arrangementer med de restriktioner, der kom til at gælde, i forhold til antallet af publikummer.

Set fra højskolens side var det en rigtig klog beslutning, idet det er lykkedes helt at undgå, at elever eller lærere indtil nu er blevet smittede. Højskolen har således kunnet køre videre uden at sende eleverne hjem i en længere periode.

Som de fleste formentlig ved, har regeringen her den 7. december besluttet, at de nugældende restriktioner, der gælder for os alle, forlænges foreløbigt indtil udgangen af februar måned. Dette betyder, at vores traditionelle nytårskoncert i januar måned også er aflyst, ligesom ældresang er aflyst indtil videre.

Hvornår vi igen kan begynde at afvikle kulturelle arrangementer, er således usikkert, men bestyrelsen agter først i det nye år at planlægge arrangementer for resten af 2021. Vi må så krydse fingre for, at de vil kunne gennemføres.

Vi håber, at I på trods af det håbløse 2020 fortsat vil bakke op om foreningen, og bestyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jens Christian Larsen, formand

Comments

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *