Ældresang

Ældresang 

Ældresang, under ledelse af Else Højgaard Smidt, byder på sangeftermiddage for områdets ældre borgere.

Ældresang startede  på NIH i 1988 og kører i bedste stil. Det starter i september og slutter i april. I perioden synger vi 10 fredage eftermiddage. Højskolesangen fylder en stor del – nye som gamle – men popsange og revyviser er ofte på programmet. Gode små historier fra deltagerne eller Else hører til – og der opstår altid en god stemning. Samtidig med, at kaffeskålen går rundt i pausen, samles ind til Celso – vores fælles barn i Cap Verde. Vi har igennem 6 år støttet ham gennem Børnefonden. Man giver 5 kr hver – vi er omkring 75 deltagere hver gang.

Alle er velkomne til ældresang – man skal ikke melde sig til – og man kan komme alene. Der er altid en, man kan sidde ved og få en hyggelig snak med. De fleste er mellem 60-100 år.

Datoer for ældresang i efteråret 2021:

27. august 2021
17. september 2021
8. oktober 2021
5. november 2021
3. december 2021

Datoer for ældresang i foråret 2022 opdateres i løbet af efteråret.

xx. januar 2022
xx. februar 2022
xx. marts 2022
xx. marts 2022
xx. april 2022 – afslutning med sang/spisning/koncert kl. 17-ca. 21 – tilmelding til Else.

Alle sangdage finder sted på Nordjyllands Idrætshøjskole kl. 14.30-16.15 og afholdes i spisesalen.

Pris: Pris for kaffe og sang kr. 45 for medlemmer, kr. 55 for ikke-medlemmer.

Nedenfor er billeder fra tidligere afslutning med spisning og underholdning.