Ældresang

Ældresang 

Ældresang, under ledelse af Else Højgaard Smidt, byder på sangeftermiddage for områdets ældre borgere.

Ældresang startede  på NIH i 1988 og kører i bedste stil. Det starter i september og slutter i april. I perioden synger vi 10 fredage eftermiddage. Højskolesangen fylder en stor del – nye som gamle – men popsange og revyviser er ofte på programmet. Gode små historier fra deltagerne eller Else hører til – og der opstår altid en god stemning. Samtidig med, at kaffeskålen går rundt i pausen, samles ind til Celso – vores fælles barn i Cap Verde. Vi har igennem 6 år støttet ham gennem Børnefonden. Man giver 5 kr hver – vi er omkring 75 deltagere hver gang.

Alle er velkomne til ældresang – man skal ikke melde sig til – og man kan komme alene. Der er altid en, man kan sidde ved og få en hyggelig snak med. De fleste er mellem 60-100 år.

Datoer for ældresang i efteråret 2022:

9. september 2022
23. september 2022
14. oktober 2022
18. november 2022
9. december 2022

Datoer for ældresang i foråret 2023:

13. januar 2023
10. februar 2023
3. marts 2023
24. marts 2023
21. april 2023 (afslutning). Underholdning ved Advokatens Jazzband

Den sidste gang er der afslutning med sang/spisning/koncert kl. 17-ca. 21 – tilmelding til Else.

Alle sangdage finder sted på Nordjyllands Idrætshøjskole kl. 14.30-16.15 og afholdes i spisesalen.

Pris: Pris for kaffe og sang kr. 45 for medlemmer, kr. 55 for ikke-medlemmer.

Nedenfor er billeder fra tidligere afslutning med spisning og underholdning.