Om foreningen

Vi er en kreds af aktive medlemmer, der tilrettelægger en bred vifte af kulturelle arrangementer til støtte for Nordjyllands Idrætsskole

Støttekredsens historie

Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole blev etableret i 1976 med det hovedformål at etablere en idrætshøjskole i Brønderslev. Skolen blev etableret i 1986.

En vigtig forudsætning for etableringen var, at der kunne dokumenteres en bred folkelig opbakning bag projektet. Det lykkedes til fulde. Foreningen fik ca. 1.000 betalende medlemmer, og flere støttede yderligere i form af køb af obligationer.
Disse obligationer er senere tilbagebetalt af skolen.

Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole er fortsat en betydende faktor i skolens bagland, idet den besidder 7 pladser i skolens repræsentantskab og 2 pladser i skolens bestyrelse.
Der er i dag 450 medlemmer af Støtteskredsen.

Det er utroligt vigtigt…
– at Nordjyllands Idrætshøjskole har en bred folkelig opbakning gennem en stor medlemsskare i Støttekredsen.

Behandling af persondata
Medlemmerne af Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole har med deres indmeldelse i foreningen tilkendegivet deres støtte til Nordjyllands Idrætshøjskole.
I denne forbindelse behandler vi personlige oplysninger om medlemmerne. Disse oplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Formålet med behandlingen er dels opkrævning af kontingent og dels medlemspleje.
I indsamlingen, registreringen, brugen, opbevaringen og sletningen af dine personoplysninger sikrer støttekredsen blandt andet, at kun personale med et arbejdsbetinget behov har adgang til personoplysningerne, at personoplysningerne ikke videregives, medmindre det følger af lovgivningen, og at personoplysningerne opbevares på forsvarlig vis.
Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et formål med at opbevare personoplysningerne.

Ifølge persondatalovgivningen har medlemmerne følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger, som støttekredsen behandler:

  • Retten til at indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at berigtiget eller slettet personoplysninger.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at modtage behandlede personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

Denne ret kan udøves ved at tage kontakt til kontoret på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Støt NIH og opnå rabat på billetkøb!

Eksempler på tidligere kunstnere og foredragsholdere