Formål

Foreningens formål er – ud fra et frivilligt arbejde – at medvirke til, at Nordjyllands Idrætshøjskole på bedst mulig vis fungerer som et uddannelsessted for elever, og kulturinstitution for regionens beboere. Foreningens virke, skal stå i et godt forhold til skolens formål i øvrigt og være rettet mod så bred en gruppe som muligt. Eventuelt overskud ved foreningens drift benyttes til at skabe mulighed for, at elever, der ikke økonomisk har mulighed for at gennemføre et højskoleophold, kan tildeles stipendier, der sikrer at eleven har det økonomiske grundlag for elevbetaling. Endvidere kan der generelt gives gaver til formål i og omkring Nordjyllands Idrætshøjskoles virksomhed. Det er ligeledes foreningens formål at sikre foreningens repræsentation i Nordjyllands Idrætshøjskoles repræsentantskab og bestyrelse.

Indflydelse

Oversigt over sammensætning af repræsentantskab og bestyrelse i Nordjyllands Idrætshøjskole:

Navn
Støttekredsen for NIH
Elevforeningen for NIH
Danske Gymnastik- og Idrætsf. (DGI)
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

Brønderslev Kommune
Brønderslev Idrætssamvirke
Dansk Firma Idræts-Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund

Repræsentantskab
7
7
4
4

2
1
1
1

Bestyrelse
2
2
1
1

1

Som det fremgår af ovenstående har man gennem sit medlemskab af Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole direkte indflydelse på skolens virke, da man får indflydelse på foreningens bestyrelse som vælger 7 medlemmer ud af medlemskredsen til skolens repræsentantskab samt 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Repræsentantskab for Nordjyllands Idrætshøjskole

  • Jesper Hardahl
  • Vagn Aage Haaning
  • Helle Langer
  • Bjarne Larsen
  • Jens Chr. Larsen
  • Marianne Nellemann
  • Karsten Nielsen

Bjarne Larsen og Jesper Hardahl er valgt til bestyrelsen for NIH.