Formål

Støttekredsens formål

Fra et frivilligt arbejde medvirker foreningen til, at Nordjyllands Idrætshøjskole til stadighed fungerer som kulturinstitution.

De kulturelle tiltag der tages initiativ til, skal stå i et godt forhold til skolens formål i øvrigt og være rettet mod så bred en gruppe som muligt.
Eventuelt overskud ved foreningens arrangementer benyttes til formål i og omkring Nordjyllands Idrætshøjskoles virksomhed.

Det er også foreningens formål at sikre foreningens repræsentation i Nordjyllands Idrætshøjskoles repræsentantskab.

Indflydelse

Oversigt over sammensætning af repræsentantskab og bestyrelse i Nordjyllands Idrætshøjskole:

Navn
Støttekredsen for NIH
Elevforeningen for NIH
Danske Gymnastik- og Idrætsf. (DGI)
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

Brønderslev Kommune
Brønderslev Idrætssamvirke
Dansk Firma Idræts-Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund

Repræsentantskab
7
7
4
4

2
1
1
1

Bestyrelse
2
2
1
1

1

Som det fremgår af ovenstående har man gennem sit medlemskab af Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole direkte indflydelse på skolens virke, da man får indflydelse på foreningens bestyrelse som vælger 7 medlemmer ud af medlemskredsen til skolens repræsentantskab samt 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Repræsentantskab for Nordjyllands Idrætshøjskole

  • Jesper Hardahl
  • Vagn Aage Haaning
  • Helle Langer
  • Bjarne Larsen
  • Jens Chr. Larsen
  • Marianne Nellemann
  • Flemming Sørensen