Det støtter du

Det er du med til at støtte

Støttekredsens økonomiske bidrag til Nordjyllands Idrætshøjskole går hovedsageligt til elevpladser til internationale elever, hvis tilstedeværelse på Nordjyllands Idrætshøjskole er med til at berige skolen med input og ideer fra andre kulturer. Der er ikke noget fastlagt mål for antallet af disse elevpladser pr. hold, men typisk ligger niveauet på 4-5 elever pr. hold. Eleverne kommer bl.a. fra Australien, USA, Østeuropa, Mexico m.v.

Nordjyllands Idrætshøjskole har fx på efterårsholdet 2019 haft fornøjelsen af Camilo Ibañez og Erumuse Momoh (Muse). De har gået på NIH med hjælp fra Støttekredsen. De oplevede den danske kultur og bidrog hver især med deres.

Vi ønsker dem begge held og lykke og håber at se dem begge tilbage på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor de altid vil have et dansk hjem.

Ud over elevpladserne har støttekredsen også bidraget med støtte til specifikke formål:

  • Klatrevæg på 13 meter i højden, som bl.a. bruges af adventurelinjen på Nordjyllands Idrætshøjskole. Klatrevæggen blev opført i 2005.
  • Storskærmsprojektor, som blandt andet anvendes i forbindelse med foredrag, undervisning og støttekredsarrangementer.
  • Indretning af sportslounge i 2014, hvor eleverne kan hygge sig med tv og andre fritidsaktiviteter efter en god dags undervisning.
  • Afskærmning i bevægelsessal, som har muliggjort, at der kan afholdes møder, koncerter m.v.
  • Udsendelse af repræsentationshold til Thailand i 2000, hvor Nordjyllands Idrætshøjskole deltog med 30 elever.
  • Opstart af kunstforening i 2002.
  • Generel udsmykning af skolen mm.
  • Donation af flygel 2016.
  • Nye spinningcykler 2022